Nieuws & Blogs

Bedrijfsbezoek Applus RTD 

Datum: 15-6-2021

Onlangs is een groep studenten van de beroepsopleiding Pipeliner afgereisd naar Rotterdam om een bezoek te brengen aan Applus RTD. Het thema van dit bedrijfsbezoek was ‘non-destructief onderzoek’, of met andere woorden “het onzichtbare zichtbaar maken”.  

Vakspecialisten van Applus namen onze studenten mee in de verschillende analytische technieken waarmee onder andere oneffenheden en scheuren in pijpleidingen die net onder de oppervlakte liggen gedetecteerd kunnen worden. Deze technieken kunnen defecten identificeren en beoordelen en de eigenschappen van allerlei soorten materialen en structuren onderzoeken zonder schade aan te richten. De studenten maakten kennis met verschillende (innovatieve) methodes zoals ultrasone inspectie met gebruik van magnetisme, testen met vloeistofpenetratie, radiografische tests, visuele inspectie, die tevens met behulp van drones op afstand mogelijk is. 

De studenten kregen de gelegenheid om zelf enkele onderzoeksmethodes toe te passen. Het was een leerzame dag, die kennisverrijking én nieuwe inzichten gaf bij onze studenten:  “Aha, daar ligt de oorsprong van het dubbelingen-onderzoek bij laswerk!”  

Met dank aan Hans Klamer, Theo Speelmeijer, Gertjan Koppenaal en Michiel Harink van ApplusRTD.