Nieuws & Blogs

Geen verrassingen bij maintenance

Datum: 6-5-2021

Bij maintenance houden ze niet van verrassingen. Hoe groot is de kans op een incident, wanneer is een risico acceptabel in het proces, wat zijn de mogelijke effecten en welke mitigerende maatregelen moeten worden genomen om ongewenste verstoringen in een installatie te voorkomen? Kortom: hoe maak je de relatie tussen kosten, risico’s, veiligheid en performance goed inzichtelijk om de juiste afweging te maken? FMECA (Failure Mode Effect & Criticality Analysis) een risicoanalyse methode om dit te onderzoeken. Een projectgroep van Litecad heeft de methode FMECA vertaald naar een overzichtelijk en tijdbesparend risico inventarisatiemodel. Voor een betrouwbare en een hogere beschikbaarheid van installatie en equipment.

Een installatie kan falen (Failure Mode) door bijvoorbeeld kortsluiting, een versleten lager of door vervuiling in een warmtewisselaar. Dan wordt bepaald welk effect dit heeft: bijvoorbeeld een pomp die (vervolgens) niet (meer) werkt of niet de juiste opbrengst heeft. Vervolgens wordt de Criticaliteit van deze effecten in kaart gebracht: hoe vervelend is het als het gebeurt?

Efficiënte en overzichtelijke interface

De FMECA projectgroep bestaat Litecad’ers Hans van Helmont, Edwin Mekenkamp en Annelies Elzinga. Engineers met veel kennis van en ervaring over FMECA-studies bij verschillende opdrachtgevers. En daar zit hem dan ook de crux. Het juist toepassen van een FMECA is een tijdrovend proces en het komen tot een consistente conclusie vergt veel kennis en ervaring. Bij veel organisaties is het toepassen van een FMECA gewenst en er is vooral behoefte aan ondersteuning in dit proces. De projectgroep is al enige tijd bezig met het door ontwikkelen en optimaliseren van deze tool. Met als resultaat een efficiënte interface waarbij veel overzichtelijker de risico’s en effecten in beeld worden gebracht. En als doel: doelgericht onderhoud op het juiste moment, daardoor minder ongeplande stilstand en daardoor: hogere betrouwbaarheid en een grotere beschikbaarheid van de installatie.

FMECA pilot bij Eneco

Bij Eneco is op de biomassa-centrale in Farmsum inmiddels een pilot uitgevoerd. Het systeem waar de FMECA op is toegepast is een Pressure Reducing & Steam De-superheating systeem (“PRDS”). Dit systeem bestaat in hoofdzaak uit een tweetal leidingen, met daarin diverse afsluiters en regelkleppen en enige instrumenten. Hierin bevindt zich stoom van middelmatige tot hoge druk bij hoge tot zeer hoge temperaturen en water op hoge druk en temperatuur. Een voor een werden de onderdelen van dit systeem geanalyseerd op risico’s en effecten. Om een totaalbeeld van de risico’s in kaart te brengen was het wenselijk om input vanuit verschillende disciplines te verzamelen waarbij iedereen zijn eigen ervaring en kennis meebrengt. Vervolgens is een eindrapport met daarin conclusies en aanbevelingen gepresenteerd aan Eneco.

Litecad is aan het verkennen in hoeverre FMECA-tooling kan bijdragen aan het  inrichten van doelmatig onderhoud bij haar opdrachtgevers.