Nieuws & Blogs

Nieuw aanbod afstudeeropdrachten

Datum: 13-1-2022

Op zoek naar een afstudeeropdracht in Noordoost Nederland? Litecad begeleidt jaarlijks technische studenten in het vinden en uitvoeren van een (afstudeer)stage bij onze opdrachtgevers.

Wij hebben een aantal interessante en uitdagende afstudeeropdrachten waar wij nog enthousiaste studenten voor zoeken. 

Procesoptimalisatie van de afvalstromen

In de fabriek bij onze opdrachtgever in de foodindustrie is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in nieuwe productielijnen zodat de fabriek klaar is voor de toekomst. Het primaire proces, het produceren van het product, is inmiddels goed in kaart gebracht en waar mogelijk geoptimaliseerd. In het secundaire proces dat o.a. betrekking heeft op de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van afvalstoffen, liggen er nog diverse vraagstukken op het gebied van optimalisatie. De opdrachtgever is continu op zoek naar verbeteringen. Download hier de onepager met de volledige omschrijving.
 

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van smart maintenance

Onze opdrachtgever in de foodindustrie wil graag de eerste stappen gaan zetten naar smart maintenance (onderhoud). Binnen het onderhoud zijn er verschillende soorten onderhoud te onderscheiden zoals: breakdown, correctief, preventief en condition based maintenance. Onder de noemer smart maintenance worden veel aspecten gevat, zoals Industry 4.0, Internet of Things, Maintenance Dashboards en predictive maintenance. Allen gericht om het onderhoud nog volwassener te maken en om voorspelbaar onderhoud te realiseren. De toepassingen en mogelijkheden zijn legio. Onze opdrachtgever wil graag onderzocht hebben welke toepassing qua smart maintenance is het meest geschikt voor de fabriek in Bedum. Download hier de onepager met de volledige omschrijving.

Een onderzoek naar het operational technology (OT) landschap voor de toepassing van smart maintenance

Onze opdrachtgever in de foodindustrie wil graag de eerste stappen gaan zetten naar smart maintenance (onderhoud). Binnen het onderhoud zijn er verschillende soorten onderhoud te onderscheiden zoals: breakdown, correctief, preventief en condition based maintenance. Onder de noemer smart maintenance worden veel aspecten gevat, zoals Industry 4.0, Internet of Things, Maintenance Dashboards en predictive maintenance. Allen gericht om het onderhoud nog volwassener te maken en om voorspelbaar onderhoud te realiseren. De toepassingen en mogelijkheden zijn legio. Onze opdrachtgever wil graag onderzocht hebben welke aanpassingen er gedaan moeten worden aan het OT (Operational Technology) landschap voor de toepassing van smart maintenance. Download hier de onepager met een volledige omschrijving van de opdracht.

Ben jij geinteresseerd in een van afstudeeropdrachten laat het ons dan even weten!  Via 0528-220021 of via: campus@litecad.nl. Wij gaan graag met je in gesprek.