Nieuws & Blogs

Oktober maand van de duurzaamheid

Datum: 17-10-2022

De volgende in de reeks interviews is Herman van Veen. Herman is werkzaam als Projectmanager bij Gasunie.

Oktober is bij Litecad de maand van de duurzaamheid. In dit kader delen we deze maand interviews met een aantal collega's die aan duurzaamheidsprojecten werken.

Herman neemt ons mee in de ontwikkelingen van het project waaraan hij werkzaam is: een versterking van een gasleiding door een dijk aan de Waal. En hij vertelt ons dat je als projectmanager niet alleen te maken hebt met de techniek maar dat er bij de uitvoering van een project veel meer komt kijken. Lees hier het interview met Herman:

“Met de start als Projectmanager bij Gasunie heb ik een project overgedragen gekregen voor de versterking van een gasleiding door een dijk aan de Waal. Dit project is niet bedoeld om klimaatdoelstellingen te halen, maar om de gevolgen van de veranderende omgeving de baas te blijven. In vogelvlucht een kleine historie van de gebeurtenissen.

Naar aanleiding van de hoge waterstanden in 2013 van de rivierendelta is vanuit het Rijk een dijkversterkingsprogramma gestart. Sinds 2017 is een nieuwe veiligheidsnorm van kracht die de basis vormt voor een dijkverzwaring van de Waaldijk tussen Gorinchem en Waardenburg. In 2020 / 2021 zijn de ontwerpbesluiten voor de omgeving Waardenburg getoetst vanuit de Raad van State en is het projectplan in februari 2021 vastgesteld. Als uitvoerende partij is een alliantie opgericht, genaamd Graaf Reinald. Deze alliantie bestaat uit Waterschap Rivierenland en de combinatie ‘Waalensemble’ bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel met Royal Haskoning DHV als adviserende partij.

Een van de gevolgen van de dijkverzwaring is dat een Gasunie-leiding versterkt moet worden. De aanvraag is via Rijkswaterstaat binnen gekomen. In mei 2021 is het project overgedragen aan de regionale Gasunie-projectorganisatie voor uitvoering.

Qua techniek is de versterking van de gasleiding iets wat Gasunie al jaren uitvoert: een ondergrondse boring van een nieuwe leiding over bijna 400 meter en de oude leiding daarna verwijderen. En er in de uitvoeringsfase verder voor zorgdragen dat de gasgebruikers tijdelijk gas geleverd krijgen vanuit een mobiele installatie. Niets bijzonders zou je zo zeggen.

Wat dit project wel bijzonder maakt, is dat het uitgevoerd wordt in een natuurgebied waarbij de flora en fauna door meerdere natuurorganisaties worden vertegenwoordigd. Verder is het een logistieke puzzel om het werkgebied zodanig in te richten dat de inwoners van Haaften minimale hinder hebben van onze werkzaamheden. Last but not least is dat de steenfabriek het hele jaar open blijft voor productie en distributie. Dat betekent dat er op de weg naar de fabriek regelmatig zwaar vrachtverkeer langs de beoogde werkplek van de aannemer rijdt. Dit vereist weer extra aandacht voor een veilige werkomgeving.

Alvorens met de technische aanpak te kunnen beginnen is eerst in kaart gebracht welke dieren en planten leven in deze omgeving. In dit geval is het een variëteit van amfibieën en vogels. Deze bepalen de randvoorwaarden waar, wanneer en hoe het werk kan worden uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn bekend en nu worden acties zoals een afweerscherm voor reptielen en boominspecties voor terugkerende broedvogels voor komend najaar vastgesteld om zeker te stellen dat het werk daadwerkelijk in 2023 kan worden uitgevoerd.  

Dit project heeft natuurlijk ook impact op de inwoners van Haaften. Overlast zal zeker veroorzaakt worden, maar niet alleen door Gasunie. Vele andere aannemers zijn ook actief in dit gebied. Communicatie met de bewoners is dus net zo belangrijk. De alliantie Graaf Reinald is reeds lange tijd bezig met afstemming met de bewoners via diverse media en contactavonden. Gasunie zal hier ook zeker bij aansluiten.

Resume: iedereen snapt het belang van dit project, de inwoners nabij de Waal willen immers droge voeten houden. Maar toch is voor de uitvoering van dit project veel meer nodig dan alleen de techniek. En dat maakt het werken buiten de hekken van een fabrieksterrein zo interessant.”