Nieuws & Blogs

Samenbrengen van verschillende partijen

Datum: 10-5-2021

"Juist in het samenbrengen van verschillende partijen zie ik de uitdaging en de lol!"

Voor de rubriek 'Ken je collega' gaan we in gesprek met Martin Faber, Contractmanager Opname en Normering NCG. “Per 1 januari 2020 is een start gemaakt met  de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), als uitvoeringsorganisatie vanuit de overheid. Alle taken van voorgangers Centrum Veilig Wonen en NAM zijn per die datum formeel overgedragen aan NCG. Er is een ontwikkeling gaande van privaat naar publiek waar rechtmatigheid het regelmatig wint van doelmatigheid. De uitdaging is vooral het leveren van een goede dienstverlening die passend en eerlijk is en die ook nog eens vlotjes en goed verloopt. Als Contractmanager Opname en Normering wil ik daar heel graag mijn steentje aan bijdragen.

Ik ben weliswaar net begonnen bij NCG, toch is het werkveld niet nieuw voor mij. Zo’n vijf jaar geleden ben ik via Litecad in dit vakgebied begonnen als Projectengineer bij de NAM. De NAM had op basis van een HRA (Hoger Risico Analyse)-lijst zicht op de meest risicovolle gebouwen. Op grond daarvan is een versterkingsplanning opgesteld met gebouwen die prioriteit moesten krijgen. Het doel was het krijgen van een versterkingsadvies voor bestaande gebouwen zoals woningen, kantoren en scholen. Ik was hierbij het eerste aanspreekpunt voor Inspectie en Engineering door leveranciers en ik begeleidde de uitvraag naar Ingenieursbureaus op basis van een aanbesteding.

In 2016 ben ik overgestapt naar Centrum Veilig Wonen (CVW). CVW ontstond omdat de NAM de taken aan de markt moest afstoten. Mijn functie bleef ongeveer hetzelfde, de functiebenaming werd anders. Ik werd nu Projectleider Opname en Beoordeling en zat nu meer aan de kant van de markt met aannemers en ingenieursbureaus. Het werk werd een stuk zakelijker.

Privaat of politiek? 

Velen vragen mij of ik het werken in de private markt niet veel prettiger vind dan werken in een politieke omgeving, nu in optima forma bij het NCG. Klinkt misschien vreemd maar beide kanten vind ik leuk. De afwisseling en de zoektocht naar hoe je de taken in verschillende omgevingen kunt aanpakken en toch je doel bereikt vind ik boeiend. Bij NAM en ook zeker bij CVW kon ik meer adhoc dingen regelen en was er meer bewegingsruimte voor eigen initiatief. Ik kreeg bijvoorbeeld sneller budget. Dat is aan de ene kant leuk maar het heeft anderzijds ook als keerzijde dat er minder regie en professionaliteit is. Ik heb meegemaakt dat meerdere mensen met hetzelfde bezig waren en dat pas door escalatie of door meer op strepen te gaan staan, tot oplossingen gekomen werd. En omgaan met een General Tenderboard (Raad van Commissarissen) zoals bij NAM valt ook niet altijd mee. De set met afspraken en procedures die nu duidelijkheid geven miste ik toen wel eens. In een politiek gevoelige omgeving kan de stroperigheid nog wel eens belemmerend zijn, dan zet ik in om,  binnen de kaders, efficiëntie en effectiviteit te optimaliseren. Dat is dan weer mijn uitdaging. Dan helpt het b.v. om op de langere doorlooptijd te anticiperen. Ach, uiteindelijk komen beide kanten ongeveer gelijktijdig over de finish. De ene snel maar er moet vaak iets over, de andere met kleine stapjes maar met minder afwijkingen naar links en rechts. In beide werelden voel ik me thuis. Wat dat betreft ben ik een verbinder pur sang. Juist in het samenbrengen van verschillende partijen zie ik de uitdaging en de lol, zowel op inhoud en tooling als op samenwerking.

Innoverend aanbesteden

Bij NCG  ben ik dus Contractmanager Opname en Normering. Vanuit de oorspronkelijke NAM-lijst met 26.000 adressen leveren de zes Groninger gemeenten jaarlijks bij NCG de adressen aan die aan de beurt zijn. Om de snelheid erin te houden heb ik destijds bij CVW aan de wieg gestaan van een nieuwe aanbestedingswijze op “typologie aanpak” waarbij 2000 adressen geclusterd op de markt werden gebracht naar partijen die de klus ook daadwerkelijk kunnen en willen uitvoeren.

Hier ben ik wel trots op ja.. Deze manier van aanbesteden was compleet nieuw. Selectief aanbesteden bleek best een handige uitvinding voor de overheid. Het kon sneller en gerichter en ik vond het prachtig om deze innovatie te mogen doorvoeren.

Nu hebben we weer een andere uitdaging. In mijn NAM-periode had de burger weinig vertrouwen in de dienstverlening. En die onrust is er nog steeds, hoewel er veel stappen gezet zijn. In principe zijn we van semi-publiek naar privaat en nu weer terug naar publiek gegaan. Een soort storming, norming en performing proces. Wat dat betreft lijkt de cirkel rond. Het begon met een stimuleringsregeling, dit ging over in voorschrijving en we zitten nu in de normeringsfase. Op dit moment is de NCG in opbouw en is het zaak om snel uit de afwachtende houding te komen en te leveren.

Het goede nieuws is dat op donderdag 23 januari 2020 het Rijk, provincie Groningen, zeven gemeenten en Nationaal Coördinator Groningen een pakket met versnellingsmaatregelen voor de versterking hebben vastgesteld. De eerder benoemde “typologie aanpak” is ook toegevoegd als versnellingsmaatregel! De partijen willen hiermee de versterkingsoperatie versnellen en het perspectief voor bewoners verbeteren. Ik help graag mee om deze samenwerking tot een succes te brengen. Dit zou de basis kunnen zijn om de versnelling te borgen op basis van een duidelijk fundament.

Menselijke kracht is doorslaggevend

Als teamplayer heb ik het erg naar mijn zin. Wat maakt dat ik de verbindende, katalyserende rol leuk vind? Ik voel me het meest thuis in het snijvlak van inhoud en mens zodat ik kan middelen. Mensen geven aan me te vertrouwen omdat ik ruimte geef en respect toon. Dat ben ik zelf ook nodig. Maar het moet natuurlijk wel ergens toe leiden, namelijk resultaat. De doorslaggevende kracht bij het behalen van resultaten zit hem in het menselijk contact. Ik heb ooit geleerd dat goed contact een optelsom is van IQ, EQ en RQ. IQ en EQ kennen de meesten wel, RQ staat voor Realisatie Quotiënt. De combinatie van deze eigenschappen en vaardigheden zal leiden tot het beste resultaat. Groepsgewijs presteer je meer en beter echter wel in combinatie met een duidelijke taak en verantwoordelijkheid per persoon. Ik geloof daarin.

Wat heb ik nog te leren? Ik wil me nog meer bewust worden van wat mensen beweegt en hierdoor nog effectiever met verschillende individuen en groepen om kunnen gaan. Daar zit mijn kracht heb ik in de afgelopen jaren wel geleerd. Een passende managementopleiding in die richting zou ik in de toekomst niet uitsluiten.

Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van zes Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. NCG heeft de regie op het aardbevingsbestendig maken van de huizen, gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied in de provincie en werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. De bewoner staat hierbij centraal. Vanaf 1 januari 2020 is NCG de uitvoeringsorganisatie voor de versterkingsopgave. Door het opzetten van een bedrijfsbureau met de zes regionale bouwbedrijven worden ruim 1.100 woningen versneld versterkt. Daarbij zit de bewoner direct aan tafel met het bouwbedrijf en krijgt de bewoner zelf de regie over de versterking.