Nieuws & Blogs

Slagroom op de VCU-, NEN- en ISO-taart     

Datum: 11-6-2021

Onlangs heeft Litecad in één week de prolongaties binnengehaald van ISO9001, ISO14001, VCU en NEN4400. “Het gewone goed doen…” mag zeker bij tijd en wijle genoemd en geroemd worden. Arjan gaf zijn complimenten aan het gehele staf-team en daar kon natuurlijk een lekker stukje slagroomtaart niet aan ontbreken.

En wat zeggen deze termen nu eigenlijk..? Zo kort mogelijk:

Met de ISO-14001 certificering tonen we aan continu bezig te zijn met beheersing en verbetering op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering. Het milieubeleid en bv. de afstemming van onze jaardoelstellingen worden beoordeeld evenals de manier waarop wij onze medewerkers hierin betrekken. Kortom, hoe wij een Litecad duurzaamheidssteentje bijdragen aan een groene toekomst. 

Met de ISO9001-certificering tonen we aan dat onze diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van verschillende belanghebbenden. Denk hierbij aan onze medewerkers en opdrachtgevers maar ook aan wetgeving. ISO9001 borgt dat we in staat zijn om continu onze kwaliteit te verbeteren. Een simpele variant is misschien wel “zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het.

De VCU-certificering geeft aan dat onze selectie, gegevens- en documentbeheer van onze medewerkers op orde is en dat er voldoende aandacht is voor voorlichting en instructie met name op het gebied van veiligheid.

De NEN-4400 is weer een andere tak van sport en betreft de meer financiële kant van de organisatie. Met de NEN4400-certificering tonen we aan dat onze financiële zaken goed op orde hebben. Denk bijvoorbeeld aan het afdragen van de loon- en omzetbelasting, voldoen aan wetgeving rondom personeels- en loonadministratie en aan het aantonen van fraudebestendigheid als het gaat om inlenen en uitbesteden van arbeid.