Projecten

Aanpak Ring Zuid

Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door de grote groei die Groningen doormaakt. De ombouw van de zuidelijke ringweg verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. De planning is dat het project in 2024 klaar is.

De stad Groningen groeit. Er wonen steeds meer mensen. Ook krijgt de stad steeds meer bezoekers. Ze komen om te werken, om naar school te gaan, om te winkelen, om uit te gaan of om andere mensen te ontmoeten.

Dat is merkbaar aan het verkeer op de zuidelijke ringweg, dat blijft toenemen. Vooral in de spitsuren kan de weg het verkeer niet aan. Op de hele zuidelijke ringweg komen opstoppingen voor. Daardoor ben je langer onderweg. Ook ontstaat er vertraging op de wegen in de stad. Dat maakt het moeilijker om kantoren, bedrijventerreinen en wijken te bereiken.

In de toekomst wordt het alleen maar drukker. In het project wordt hier rekening meegehouden. De weg moet ook in 2030 of 2040 geschikt zijn om alle verkeer goed te verwerken.

Stad en regio beter bereikbaar

Het project moet zorgen voor een beter bereikbare stad en regio, nu en voor toekomstige generaties. Dat betekent dat de weg meer verkeer moet kunnen verwerken. Daarom krijgt de weg extra rijstroken en andere op- en afritten. Zo kun je straks gemakkelijker bijvoorbeeld MartiniPlaza en het Martini Ziekenhuis bereiken. Ook verdwijnen de verkeerslichten op het Julianaplein, zodat je dit plein sneller kunt passeren.

Leefbare omgeving

We gebruiken de ombouw van de zuidelijke ringweg ook om de weg beter in te passen in de omgeving. De weg vormt nu een barrière door de stad. Het plan zorgt voor een compacte weg met een groene uitstraling. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de ringweg verdiept aangelegd. Zo verdwijnt de ringweg hier uit het zicht. Over de verdiepte weg komen ‘deksels’ (brede viaducten), met daarop een nieuw park: het Zuiderplantsoen. Dit park verbindt de stadswijken Oosterpoort, De Linie en de Herewegbuurt weer met elkaar.

Meer verkeersveiligheid

Het project moet de weg ook veiliger maken. Op de zuidelijke ringweg komen nu veel ongevallen voor. Dat komt onder andere doordat auto’s elkaar kruisen bij het Julianaplein. Hier komen kop-staartbotsingen voor, bijvoorbeeld omdat auto’s plotseling afremmen. Ook ontstaan er gevaarlijke situaties omdat er op korte afstand veel op- en afritten zijn.

Doordat het steeds drukker wordt op de zuidelijke ringweg, wordt het hier ook gevaarlijker. Het project maakt de zuidelijke ringweg veiliger. Dat komt door het ontwerp van de weg, de inrichting en alle verkeersveiligheidsmaatregelen. Op het Julianaplein en het Vrijheidsplein hoef je straks geen ander verkeer meer te kruisen. Waar geen vluchtstroken zijn, komen vluchthavens. Boven de weg komen matrixborden die je bij druk verkeer advies geven over je snelheid. De weg ziet er zo uit, dat je minder snel de neiging krijgt om harder te rijden dan de maximale snelheid van 80 km/uur. Lees meer over dit project. 

 

Werken bij combinatie Heerepoort

Jan Rolfes - veiligheidskundige 

Combinatie Herepoort is een aannemers combinatie uit verschillende bedrijven in de Infra en is opgericht om de zuidelijke ringweg in Groningen te verbeteren.

Dit houdt in grote lijnen in de het gehele Julianaplein wordt omgebouwd zodat de doorstroming van de A7 en de A28 “twee belangrijke verkeersaders in het noorden” wordt verbeterd. Daarnaast gaat straks een omvangrijkgedeelte van de A7 in de stad onder een nieuw te aan te leggen plantsoen door. De aanpak van de zuidelijk ringweg is een van de grootste infra bouwwerken van ons land. Voor mij als veiligheidskundige met roots in de Chemische industrie en de Olie en gas betekende deelname aan dit project een geweldige uitdaging. Als VGM-manager ben ik continu bezig de veiligheidscultuur te verbeteren. Het streven hierbij is om veiligheid te laten aansluiten op het principe van de Arbowet binnen een bouwproject. De grootste risico’s zitten namelijk in de organisatie van de arbeid als je met vele partijen gelijktijdig samenwerkt. Bijzonder hierbij is dat ik methodes die ik bijvoorbeeld bij GLT/NAM als veiligheidskundige heb opgezet zoals het beheersen van samenlooprisico’s in een shutdown ik nu toepas in het project. Niet als copy maar aangepast aan de veiligheidscultuur binnen de infra.  Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel namelijk gezond werken en gezond weer naar huis.

Jan Rolfes - veiligheidskundige Combinatie Heerepoort (winnaar van de Paarse Koe award)

Werkzaamheden
  • Ondersteuning Veiligheidsbeleid