Projecten

Groene Gas Booster

Samen met Gasunie Transport Services en Enexis heeft Attero nabij Wijster een Groengas Booster gerealiseerd. Met deze innovatie kunnen fluctuaties in vraag en aanbod van groengas op het gasnet op elkaar worden afgestemd. 

Het gaat hier om een pilot die belangrijk is voor de toekomst van de grootschalige inzet van groengas. Samenvattend kent het de volgende voordelen:

  • Unieke samenwerking tussen Gasunie Transport Services, Enexis en Attero
  • Pilot levert belangrijke bijdrage aan duurzame energiedoelstellingen van het Energieakkoord
  • Groengas Booster biedt ruimte aan nieuwe groengasaanbieders.

Het gaat om de installatie van een grote compressor. Deze verbindt het grote regionale aanbod van groengas met de landelijke vraag. De Groengas Booster wordt gerealiseerd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Drenthe). Zo leveren Enexis, GTS en Attero een belangrijke bijdrage aan de duurzame energietransitie.

Potentieel

Het potentieel van groengasproductie is aanzienlijk. Attero produceert in Wijster meer dan 10 miljoen kubieke meter groengas. Alleen al in het Enexis-verzorgingsgebied werd in 2014 35 miljoen kubieke meter groengas geproduceerd. Groengas wordt bij voorkeur zo lokaal mogelijk ingevoed, waar de druk lager is en het groengas direct door omliggende huishoudens en industrieën wordt gebruikt. In de zomerperiode is de lokale vraag naar gas laag, terwijl de productie van groengas continu hoog blijft. Met de inzet van de Groengas Booster kan de productie het gehele jaar ingevoed worden, omdat het landelijk net ruime afzetmogelijkheden biedt.
Attero produceerd  groen gas in Wijster. Maar kan haar productie op in de zomer niet volledig afzetten op het regionale aardgasnet. De Groengas Booster biedt uitkomst omdat afzet verzekerd is via het landelijke net gedurende het hele jaar. Omdat de Groen gas Booster slechts het ‘overtollige’ groen gas hoeft te comprimeren, zorgt dit voor een compact en efficiënt systeem, dat zo min mogelijk energie kost.

Samenwerking en bundeling van kennis

De bundeling van de kennis, ervaring en vaardigheden van Enexis, GTS en Attero maakt deze pilot mogelijk. Met het faciliteren van grootschalige productie van groengas leveren zij een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de duurzame energiedoelstelling. Groengas is hernieuwbaar en is daarmee de duurzame variant van aardgas. Het grootschalig kunnen produceren van groengas is noodzakelijk om de overgang naar een meer duurzame samenleving mogelijk te maken. Lees meer. 

Werkzaamheden
  • Modulair Commissioning plan