Projecten

Hystock: succesvolle start waterstofopslag project versterkt ontwikkeling waterstof

Succesvolle start demonstratieproject waterstofopslag versterkt ontwikkeling waterstof.

EnergyStock zet bij Aardgasbuffer Zuidwending duurzame energie om in waterstof met een elektrolyser van 1 megawatt. Dit pilotproject is bedoeld om de waterstofeconomie in Noord-Nederland een kickstart te geven. Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy zijn bij Aardgasbuffer Zuidwending een demonstratieproject gestart waarmee ervaring kan worden opgedaan met de omzetting van duurzaam opgewekte elektriciteit naar waterstof. Rondom de installatie zijn zonnepanelen geïnstalleerd om ervaring op te doen met de omzetting van groene stroom in groene waterstof. Daarvoor zijn op de installatie drie zeecontainers geplaatst. Eén container bevat een elektrolyser waarmee water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. De tweede bevat de benodigde elektronica en de derde een kleine compressor die vervolgens een zogenoemde tube trailers vult met waterstof. Met deze trailers kan de waterstof worden vervoerd naar afnemers in bijvoorbeeld de mobiliteit en industrie.

Update project 17 september 2021 

De afgelopen weken heeft Gasunie op de locatie Zuidwending met succes op een veilige manier waterstof in de ondergrond ingebracht. Dit resultaat vormt een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van waterstof als onderdeel van de energiemix van de toekomst. Grootschalige ondergrondse opslag van waterstof is daarvoor namelijk een onmisbaar onderdeel. Na verdere succesvolle afronding kan Gasunie verder met de ontwikkeling van opslag in zoutcavernes, waarvan de eerste in 2026 volledig in bedrijf kan zijn.

Meer info: https://www.hystock.nl/