Projecten

TenneT: Act Safe, Stay Safe

Act Safe, Stay Safe! Dat is de nieuwe slogan van TenneT als het gaat om de langetermijnvisie op veiligheid. Ze hechten grote waarde aan safety en willen dat iedere medewerker veilig thuiskomt, elke dag weer.

In de afgelopen jaren heeft TenneT een enorme verbetering van het veiligheidsgedrag laten zien, onder andere door certificering op stap 3 van de Safety Culture Ladder (SCL). Veiligheid vraagt echter om voortdurende aandacht en focus. En Operational excellence kan alleen worden bereikt door een brede, proactieve, op risico's gebaseerde aanpak van onze bedrijfsactiviteiten en -processen. Tennet wil erkend worden als een uitstekende veiligheidsprestatie.

Op 31 augustus 2020 heeft de Executive Board van Tennet de nieuwe TenneT OHS policy ondertekend. Het OHS-beleid geeft de medewerkers van TenneT en andere stakeholders uitleg en richting over de manier waarop TenneT haar activiteiten uitvoert en wat we van medewerkers verwachten om onze veiligheidsambitie van Zero Harm te kunnen realiseren. Naast een sterke focus op de “menselijke” aspecten van OHS, zoals psychologische veiligheid, lerende organisatie en veiligheidscultuur, is er ook aandacht voor de “organisatorische” elementen van OHS, zoals risicomanagement, veilige bedrijfsvoering in de gehele keten en contractor management. Veilig werken is de verantwoordelijkheid van elke medewerker. Lees hier meer. 

Werkzaamheden
  • Ondersteuning Veiligheidsbeleid

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Voor de rubriek 'ken je collega' een interview met Alex Rolfes, via Litecad werkzaam bij Tennet als veiligheidskundige. Alex heeft de passie en gedrevenheid voor veiligheid niet van een vreemde. Zijn vader Jan Rolfes werkt al jaren voor Litecad als veiligheidskundige. Maar de echte kennismaking met Litecad begon jaren geleden in het motorsportcircuit, waar Litecad spons…