Duurzaamheid

De tijd waarin wij leven verandert en wij veranderen mee. De industriële revolutie van vandaag biedt nieuwe kansen en risico’s. De samenleving lijkt zichzelf opnieuw uit te vinden. Als ingenieursbureau willen wij hier een actieve rol in spelen en onze verantwoordelijkheid nemen. Dit hebben wij binnen Litecad vertaald in een duurzaamheidsbeleid:

“Met onze medewerkers, technologieën en samenwerkingsverbanden maken wij
de samenleving duurzamer.”

Een groene toekomst, verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een breed begrip waar Litecad de afgelopen jaren concrete stappen in heeft gezet en in de toekomst verder zal gaan zetten. Dit bestaat niet alleen uit woorden maar ook uit daden. Met ons actieve duurzaamheidsbeleid van de afgelopen jaren zijn we sinds 2019 ISO14001 gecertificeerd, de basis voor milieumanagement als onderdeel van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 

Onze strategische doelen worden jaarlijks vertaald in concrete en duidelijke doelen waarin we werken aan borging en continue verbeteringen door:

 • Meetbare resultaten. Niet alleen woorden maar ook daden.
 • Talent aantrekken. Talent binden en boeien is belangrijker dan groei.
 • Samenwerken. Door samenwerken kunnen we het verschil maken.

We ontwikkelen continu nieuwe actieve duurzaamheid programma’s. In de afgelopen jaren zijn programma’s gestart op het gebied van:

 • Bewustwording duurzaamheid creëren
 • Delen ontwikkelingen duurzaamheid
 • Studie- en themasessies
 • Leren van studenten
 • Verduurzamen kantoorpanden
 • Afval scheiden
 • Duurzaam rijden is minder rijden
 • Digitaal ontwikkelen medewerkers
 • Diversiteit, plaats aan een diverse groep van werknemers
 • Eerlijke kansen op de arbeidsmarkt
 • Vitaliteit

Wij zijn betrouwbaar, ambitieus en loyaal
aan onze businesspartners. Alleen door samen te werken kunnen we onze duurzaamheidsdoelen verbinden.

Duurzame energieprojecten 

We bewegen ons breed in duurzame energie projecten in Noord-Nederland. De Litecad Campus vormt hierbij eveneens een uitvalsbasis voor jonge talenten. Concepten en ideeën worden door stagiaires en afstudeerders toegepast op onze duurzaamheidsprojecten. Ook leveren deze talenten hun bijdrage aan duurzaamheid bewustwording onder onze medewerkers.

Zoals het project in samenwerking met de Hogeschool Windesheim om de CO2 footprint van onze medewerkers te verminderen of het project 'een warm toekomstbestendig kantoor'.  Dit is een onderzoek naar de mogelijkheden voor een installatie waarmee de kantoren van Litecad energieneutraal verwarmd kunnen worden. Energieneutraal omdat als energiedrager een basis van waterstof wordt gekozen voor de verwarming van de kantoren. Zodat ons aardgasverbruik tot nul gereduceerd wordt. 

Voorbeelden van onze bijdrage in projectsamenwerking bij innovatieve , duurzame energieoplossingen:

 • Energiehub (GZI Next)
 • Groengas booster (Attero)
 • Water vergassen (SCW)
 • Groene stoom leiding (Chemiepark Delfzijl)
 • Waterstofproject North H2 (Gasunie, Shell Nederland en Groningen Seaports)
 • Opschaling waterstof - Djewels (Gasunie en Nouryon)
 • Warmtenet (Warmtestad Groningen)
 • Elektrificatie AWG platform (NAM)
 • Verbeteren veiligheidscultuur (CASOS)
 • Hernieuwbare methanol uit CO2 (BioMCN, Nouryon, Gasunie)