ISO Beleidsverklaring

ISO Beleidsverklaring


Kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN-ISO 9001:2015

Milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO 14001:2015

Litecad is al een halve eeuw actief als ingenieursbureau in de technologische dienstverlening bij organisaties die actief zijn in de (energie)industrie. Haar diensten bestaan uit het geven van technisch advies en project services op projectbasis, detacheren van projectteams en medewerkers en het verzorgen van technische opleidingen.

Litecad onderscheidt zich door het lange termijn vertrouwen bij haar medewerkers en opdrachtgevers. Wij leggen nadruk op duurzame projecten en samenwerkingsverbanden in de energietransitie. Naast winstgevendheid neemt Litecad de belangen van opdrachtgevers en medewerkers tot uitgangspunt bij haar bedrijfsvoering. Litecad is nauw betrokken bij de omgeving van haar opdrachtgevers. Met een open, directe betrokkenheid en veelvuldige aanwezigheid wordt efficiënt en alert ingespeeld op de continu veranderende behoeften van opdrachtgevers. In velerlei verbanden wordt regelmatig met medewerkers kennis gedeeld.

Litecad garandeert een inzet van betrokken, gemotiveerd en geschoold personeel met een resultaatgerichte insteek. Onze multidisciplinaire medewerkers staan centraal en mogen rekenen op een veilige en milieubewuste werkomgeving. Wij houden de gevolgen van wat wij doen scherp in de gaten. Als wij ergens aan het werk gaan, dan garanderen wij eerst de veiligheid van de medewerkers en hun omgeving. Wij gaan zorgvuldig om met ons milieu en verplichten onszelf om continu te werken aan verbeteringen. Wij blijven ons inspannen om elk vermijdbaar incident te voorkomen want ongevallen en milieu incidenten zijn voor ons onaanvaardbaar.

Onze organisatie draait om mensen. Een duurzame aanpak van veiligheid, milieu, gezondheid en ontwikkeling vormt daarbij de basis van het organisatiebeleid. Voor het opstellen, implementeren en onderhouden van het Litecad Managementsysteem is de directe verantwoordelijkheid gelegd bij de Directie. Medewerkers worden veelvuldig betrokken bij toetsing en verbetering van het organisatiebeleid en milieubewustzijn. Het continu verbeteren van onze milieuprestaties in relatie tot de facilitaire processen en het reduceren en compenseren van CO2 uitstoot met betrekking tot onze mobiliteit wordt jaarlijks beoordeeld en bijgesteld voor verbetering.

Litecad neemt graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de regio waar we actief zijn steunen we initiatieven die positief bijdragen aan de samenleving. Dat kunnen grote en kleine projecten zijn. Begin 2015 is de jarenlang opgebouwde ervaring en kennis gebundeld in de Litecad Campus. Hiermee raakt Litecad nog meer betrokken bij scholingsprojecten in de regio en bieden wij nieuwe mogelijkheden voor stages, traineeplekken, zij-instromers, bij- en omscholing, workshops, projectuitvoer, innovaties en samenwerkingsverbanden. Voor ons personeelsbeleid gelden de menselijke verhoudingen, toekomstperspectief, persoonlijke ontwikkeling als belangrijkste uitgangspunten.

De directie zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt geëvalueerd en eventueel wordt herzien.

B.J. Poppema
Directeur

Hoogeveen, 3-5-2024