Projecten

Wij werken aan de volgende projecten:

Uitbreiding Stikstof Installatie Zuidbroek

Om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te brengen naar nul, is de uitbreiding van de stikstofinstallatie nabij Zuidbroek een noodzakelijke maatregel. Do…

Lees verder

TenneT: Act Safe, Stay Safe

Act Safe, Stay Safe! Dat is de nieuwe slogan van TenneT als het gaat om de langetermijnvisie op veiligheid. Ze hechten grote waarde aan safety en willen dat ied…

Lees verder

Ameland Westgat - Electrificatie

NAM werkt aan de verduurzaming van haar productielocaties op Ameland. Dit past in de ambitie van Duurzaam Ameland om het meest duurzame eiland van Nederland te…

Lees verder

Hystock: succesvolle start waterstofopslag project versterkt ontwikkeling waterstof

Succesvolle start demonstratieproject waterstofopslag versterkt ontwikkeling waterstof. EnergyStock zet bij Aardgasbuffer Zuidwending duurzame energie om in wat…

Lees verder

Aanpak Ring Zuid

Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door d…

Lees verder

CASOS - Goal Zero

De Contractor Alliance for Safety on Site is een vereniging die met haar aangesloten contractors streeft naar een incidentvrije werkplek. Door het werken aan co…

Lees verder

Watervergassen SCW

Superkritische watervergassing (Super Critical Water gasification, SCW) is een innovatieve technologie die natte reststromen zoals mest, groenafval en rioolslib…

Lees verder

Windpark de Drentse Monden en Oostermoer

In het noordelijke deel van de Drentse Veenkoloniën wordt gebouwd aan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. In de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunz…

Lees verder

Waterstofproject North2

NortH2: misschien wel het meest ambitieuze wind-tot-waterstofproject in Europa. Het consortium ging van start in 2020 met Gasunie, Groningen Seaports en Shell N…

Lees verder

Groene Gas Booster

Samen met Gasunie Transport Services en Enexis heeft Attero nabij Wijster een Groengas Booster gerealiseerd. Met deze innovatie kunnen fluctuaties in vraag en a…

Lees verder

Warmtenet Groningen

Met het warmtenet in het noordwesten van Groningen verwarmt Warmtenet in de toekomst 10.000 bedrijven, instellingen en woningen met duurzame warmte. Deze gebouw…

Lees verder

NAM Energietransitie

NAM heeft eind 2020 een aanbesteding gegund aan het samenwerkingsverband van Litecad & STAR voor het leveren van specialisten op het gebied van technische (…

Lees verder