Projecten

CASOS - Goal Zero

De Contractor Alliance for Safety on Site is een vereniging die met haar aangesloten contractors streeft naar een incidentvrije werkplek. Door het werken aan continue verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Een van de grootste uitdagingen voor contractors met (hoog) risicovol werk is het doorbreken van de zogenaamde veiligheid asymptoot. Dit is het verschijnsel dat het aantal (bijna) ongelukken sinds de afgelopen decennia weliswaar sterk afgenomen is, maar nog nooit op “nul” is gekomen, en de laatste jaren stabiel lijkt.
De belangrijkste opgave van CASOS daarom ook het werken aan het antwoord op de vraag hoe het felbegeerde doel van “nul incidenten” bereikt kan worden. Dit doet CASOS door invulling te geven aan de kernwaarden:
“Door verbinding te komen tot kennisdeling waardoor ook naast het bereiken van uniformiteit ook nieuwe inzichten kunnen ontstaan maar ook nieuwe kennis kan worden gecreëerd. Lees meer. 

 

Activiteiten Litecad

Secretarisactiviteiten: verbindende schakel tussen opdrachtgevers, aannemers en bestuur. Ondersteuning veiligheidsbeleid door communicatie, onderzoek, contentcreatie, websitebeheer en social media. Centraal hierin staat de verbetering van de veiligheidsperformance bij leden en opdrachtgevers. 

Werkzaamheden
  • Ondersteuning Veiligheidsbeleid