Veiligheid & Kwaliteit

Je bent niet op zoek naar een professionele partner die voldoet aan de actuele eisen. Je bent op zoek naar een partner die voldoet aan de actuele eisen, de industrie kent én VGWM hoog in het vaandel heeft staan. 

Litecad streeft bij het uitvoeren van werkzaamheden dat veiligheid, gezondheid en welzijn van alle medewerkers wordt gewaarborgd en schadelijke effecten aan het milieu worden geminimaliseerd. Extra training en opleiding zorgen ervoor dat de medewerkers die we detacheren op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied.

Intensief contact en een duurzame relatie met zowel opdrachtgever als de gedetacheerde medewerkers vinden wij belangrijk. Dit betekent dat we voor beide partijen zo nodig dag en nacht bereikbaar zijn. Daar kun je op vertrouwen.

Zo werken wij

Onze opdrachtgevers ervaren het persoonlijke contact en de nauwe betrokkenheid als heel positief. Dat betekent dat we regelmatig contact met jou hebben, van kennismaking tot oplevering en onderweg. We investeren het liefst in een duurzame, sterke relatie. Mooi toch? We kennen weinig verloop, van zowel onze professionals als opdrachtgevers. Komt dat door kwaliteit, motivatie en vakmanschap van onze mensen of de vele studie en trainingsmogelijkheden? Als we onze mensen mogen geloven is het een combinatie.

Lees anders eens de leuke en inspirerende verhalen van onze opdrachtgevers en professionals.

Kwaliteit, veiligheid & milieu

De ISO-normen worden ontwikkeld door normcommissies. In Nederland gaat dat via de NEN. Litecad is ruim 20 jaar ISO 9001 en ISO14001 gecertificeerd en jaarlijks vindt er een externe audit plaats door DNV GL.  De ISO-9001-normen zijn door de jaren heen mee ontwikkeld. Een ISO-ontwikkeling die in de laatste jaren een belangrijke rol heeft gespeeld is de maatschappelijke rol en de toenemende aandacht voor risicomanagement. In het Litecad bedrijfsbeleid is op passende wijze rekening gehouden met alle relevante belanghebbende partijen, zoals natuurlijk de klant, de leverancier en de medewerkers. Maar ook met eventuele andere belanghebbenden zoals de overheid, maatschappelijke omgeving. Door gebruik te maken van eenzelfde structuur binnen de managementsysteemnormen is er binnen Litecad een geïntegreerd systeem ontstaan voor Kwaliteit, Veiligheid en Milieu. Lees meer over onze ISO beleidsverklaring.