Projecten

Watervergassen SCW

Superkritische watervergassing (Super Critical Water gasification, SCW) is een innovatieve technologie die natte reststromen zoals mest, groenafval en rioolslib kan converteren in duurzame energie en herbruikbare grondstoffen. Gasunie New Energy en het bedrijf SCW Systems bouwen een demonstratie-installatie op het Energy Innovation Park in Alkmaar. Gasunie New Energy beperkt zich daarbij tot de realisatie van de infrastructuur.

De technologie

In deze demonstratie-installatie worden de reststromen onder hoge druk en temperatuur omgezet in onder andere groen gas, dat geschikt is voor directe invoeding in het hoge druk aardgasgasnetwerk.

Het verwerken van natte reststromen is met bestaande technieken lastiger, omdat dan meestal eerst het water moet worden verwijderd. Superkritische watervergassing is een thermo-chemische conversietechnologie die juist gebruikmaakt van de watercomponent in de natte afvalstromen. Door het water, met daarin de reststromen, op hoge druk en hoge temperatuur te brengen, ontstaat de zogenaamde superkritische fase. Alle organische moleculen in de reststroom vallen dan uiteen en bereiken een nieuw evenwicht in de vorm van een syngas (CH4, H2, CO2 en CO). Tegelijkertijd kristalliseren de anorganische stoffen zoals zouten uit, zodat ze kunnen worden teruggewonnen. Wat resteert is water.

Het betreft een zogenaamde multi-feedstock technologie, waarin allerlei beschikbare reststromen kunnen worden verwerkt. Daarnaast komt het gas onder hoge druk beschikbaar, zodat extra kosten voor het comprimeren van gas worden vermeden en het gas direct in het bestaande hogedruknetwerk kan worden ingebracht. In het hogedruknetwerk zijn geen afzetbeperkingen en het biedt de mogelijkheid om groen gas overal naar toe te transporteren. Lees meer...

Werkzaamheden
  • Advisering Compressor toepassingen

Over Drentse Heideschapen en een nieuwe job

Ken je collega! In gesprek met Bob van den Bosch over zijn overstap van opdrachtgever NAM naar SCW Alkmaar . Op het Groningse platteland woont Bob samen met zijn vrouw Ria op een verbouwde boerderij. Bob is een hobbyboer en dierenliefhebber. Dat blijkt al uit het feit dat Bob 5(!) honden heeft. Op een na, allemaal bordercollies oftewel schapendrijvers. En dat is niet zo vreemd…