Projecten

Ameland Westgat - Electrificatie

NAM werkt aan de verduurzaming van haar productielocaties op Ameland. Dit past in de ambitie van Duurzaam Ameland om het meest duurzame eiland van Nederland te zijn. Sinds de jaren tachtig produceert NAM aardgas bij Ameland. Het platform Ameland Westgat ligt ten noorden van het eiland en op oostelijk punt van het eiland ligt een landlocatie. “Beide locaties zijn niet op een elektriciteitsnetwerk aangesloten, we gebruiken daarom aardgas voor de opwekking van elektriciteit om daarmee de installaties aan te drijven ”, vertelt David Bartmann, projectmanager Elektrificatie Ameland.

Op beide locaties wil NAM nu duurzame manier elektriciteit gaan inzetten in plaats van gas. “Wij gaan elektrificeren, de eerste stap is dat we stroom beschikbaar hebben.” Er is in 2018 al een elektriciteitskabel getrokken naar de landlocatie. “Die is tegelijk aangelegd met de vernieuwing van het fietspad. De volgende stap is het doortrekken van de kabel van de landlocatie naar ons platform op de Noordzee en het aanpassen en vervangen van installaties. Deze werkzaamheden zijn in 2020 gestart.

“De meest in het oog springende klus vindt dan bij het platform plaats: er komt dan een groot schip bij het platform voor de aanleg van de kabel op zee. Ook vinden er graafwerkzaamheden plaats op het strand die zichtbaar zijn. Als het schip en de kranen zijn verdwenen is ons werk nog niet klaar, de afronding van alle werkzaamheden op en aan onze installaties is in 2022.” Ameland wil vooroplopen in de energietransitie, behalve de gemeente en NAM zijn bijvoorbeeld ook Eneco en TNO betrokken bij Duurzaam Ameland. De samenwerking biedt mogelijkheden elkaars kennis optimaal te gebruiken en te zoeken naar synergie. Dit komt de energietransitie dan weer ten goede.”

Activiteiten Litecad

Onze consultants hebben in voorbereiding op de inbedrijfstelling een plan van aanpak opgesteld voor het definiëren van een Generiek Constructie- & Commissioning plan, specifiek voor de verduurzaming van diverse offshore platformen.

Het plan omvat werkbeschrijvingen gedurende het project in constructie en commissioning fase. Alle design documenten (multidisciplinair: mechanisch, elektrisch, instrumentatie, proces, Control & Automation en civiel ) zijn in het plan meegenomen en gewogen op kwaliteit, veiligheid, consistentie, integriteit, onderhoudbaarheid en functionaliteit.

Werkzaamheden
  • Modulair Constructie- & Commissioning plan