Projecten

Warmtenet Groningen

Met het warmtenet in het noordwesten van Groningen verwarmt Warmtenet in de toekomst 10.000 bedrijven, instellingen en woningen met duurzame warmte. Deze gebouwen kunnen dan dus allemaal zonder gasaansluiting waardoor de CO2-uitstoot fors daalt. Op deze manier leveren ze een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de stad Groningen om in 2035 volledig CO2 neutraal te zijn.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Ons warmtenet zal verwarmd worden door restwarmte van datacenters. Restwarmte is warmte die vrijkomt bij het koelen van servers in datacenters. Via warmtewisselaars wordt de warmte benut en dan met warmtepompen verder verwarmd tot de gewenste temperatuur. De elektriciteit voor de warmtepompen wordt geleverd met groene stroom uit zonneparken en een eigen elektriciteitsproductie met behulp van warmtekrachtkoppeling. Via het warmtenet wordt uiteindelijk een hoeveelheid warmte geproduceerd die genoeg is voor de behoefte van meer dan 10.000 huishoudens, gebouwen en kennisinstellingen in de noordelijke wijken van Groningen. Leveranciers van de restwarmte zijn de datacenters Bytesnet en QTS (voorheen TCN), beide gevestigd op Zernike Campus. Met beide partijen zijn contracten getekend. Eind 2020 moet de uitkoppeling van restwarmte een feit zijn. De voorbereidingen hiervan zijn ondertussen begonnen. Uiteindelijk zal het warmtenet een CO?-besparing opleveren van minimaal 55% ten opzichte van de oorspronkelijke uitstoot! Lees meer.