Nieuws & Blogs

Geslaagden Pipeliner

Datum: 7-7-2022

Wij feliciteren Bas Wiffers, Mikey Broere, Ronald de Haan, Glenn van Mourik, Lars Feenstra, Ricardo Mellema, Martine de Boer-Paping, Johan Advokaat, Hendri Timmerman, Joop van Splunter, Ivo Breuker en Roel van Poorten met hun diploma Beroepsopleiding Pipeliner!!

 

In het afgelopen opleidingsjaar vormde de aanleg van een waterstofleiding tussen Eemshaven en Delfzijl de rode draad. Dat gold eveneens voor het examen op 5 juli jl. Van de deelnemers werd verwacht dat zij als opdrachtnemer hun projectaanbieding voor deze leiding in een fictief overleg over de bühne brachten bij de opdrachtgever. 

De 3 groepen kregen na afloop feedback en een examencijfer. In combinatie met voldoende scores op alle huiswerkopdrachten kon dit zeer positief verlopen opleidingsjaar worden afgerond.

 

Het opleidingsjaar 2022-2023 zit vol. Geïnteresseerden zijn natuurlijk altijd welkom om zich aan te melden voor de reservelijst en/of voor het volgende jaar (0528-220021 / campus@litecad.nl). Meer informatie via www.litecad.nl