Nieuws & Blogs

Groene Helden van Litecad werken mee in de energietransitie

Datum: 9-11-2021


Veel Litecad’ers werken aan de ontwikkeling van nieuwe energievormen. Door Litecad collega’s bij Gasunie wordt gewerkt aan verschillende energie thema’s: Groen gas, Waterstof, Warmte en Opvang en hergebruik van CO2. Nieuwe energievormen moeten niet alleen duurzaam maar ook betrouwbaar, betaalbaar en uiteraard maatschappelijk verantwoord zijn. De kunst is om op alle punten succesvol te zijn.

Er wordt gewerkt aan tientallen projecten die zich tegelijkertijd in verschillende fases bevinden: van de initiatiefase tot aan de uitvoeringsfase. De transitie blijkt met de diverse belangen, technologische, financiële, economische en maatschappelijke aspecten toch een weg van de lange adem. Duurzaamheid is geen succes als je het economisch niet kan volhouden, en omgekeerd: een betrouwbare en goedkope energievoorziening helpt ons niet als dat ten koste gaat van klimaat en milieu. Vele belangen spelen een rol in de voortgang en voorspelbaarheid van deze projecten.

Bij vele andere opdrachtgevers zoals op chemiepark Delfzijl is er veel aandacht voor verduurzaming. Nouryon en andere bedrijven besparen het afgelopen jaar 100.000 ton CO2-uitstoot door meer gebruik te maken van duurzame stoom. In de afgelopen jaren is daar het gebruik van aardgas aanzienlijk verminderd door meer stoom uit afval en biomassa te gebruiken.

Litecad-collega’s waren verbonden aan projecten voor het nutsbedrijf EEW (Energy From Waste) dat stoom levert van afvalverbranding naar het chemiepark. Het chemiepark ontvangt eveneens bio-stoom van de nabijgelegen biomassacentrale van Eneco. Een project waar tevens onze FMECA projectgroep een doelgericht onderhoudsplan voor heeft opgesteld. In het datacenter in de Eemshaven van Google wordt water in plaats van lucht gebruikt om servers te koelen. Daardoor heeft het datacenter aanzienlijk minder energie nodig voor de koeling. Er wordt zowel een gesloten systeem gebruikt waarbij water continu door de leidingen stroomt en een open systeem met koeltorens om de temperatuur van het gesloten systeem te verlagen. Google stapt nu af van het koelen van servers in datacenter Eemshaven met leidingwater en gaat oppervlaktewater gebruiken. Daarvoor heeft Google samen met Waterbedrijf Groningen en North Water een nieuwe waterzuivering en leidingen aangelegd. Projecten waar wij met onze Litecad diensten op diverse wijze in zijn betrokken.