Nieuws & Blogs

Nu moet je eens goed luisteren!

Datum: 11-3-2022

Yes, het kan weer! Na een paar jaar oorverdovende stilte worden er weer festivals en muziekconcerten georganiseerd. Wist je dat een festival of muziekevent een geluidsniveau heeft van rond de 100 decibel? En dat geluidsniveaus boven de 80 dB(A) zijn gedefinieerd als schadelijk geluid? In feite is het te hard geluid dat het gehoor kan beschadigen. Ook op je werk kun je te maken hebben met schadelijk geluidsniveau. Gelukkig zijn hier oplossingen voor zoals het dragen van de juiste gehoorbescherming. Geluid ontstaat wanneer er trillingen in de lucht worden aangebracht. We maken zelf geluid om te communiceren, gebruiken apparaten die geluid maken of gaan naar een concert nu dat weer kan. Geluid is vooral nuttig, maar het kan ook zo hoog zijn dat het schadelijk is voor het gehoor. De lawaainiveaus bij bedrijven moeten voldoen aan de niveaus zoals die zijn omschreven in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

De beoordeling moet periodiek en bij veranderende omstandigheden worden uitgevoerd door deskundigen. De Arbowet gaat er vanuit dat de gemiddelde geluidsblootstelling over een werkdag van acht uur niet hoger is dan 80 dB(A). De werkgever moet bij dit geluidsniveau geschikte gehoorbescherming ter beschikking stellen. Lees meer.