Nieuws & Blogs

Oktober maand van de duurzaamheid

Datum: 10-10-2022

Brenda Brunsveld is de tweede collega in de serie interviews en zij is werkzaam als Omgevingscoördinator bij WarmtelinQ (onderdeel van Gasunie). In deze rol is ze met name bezig met de omgeving van de locatie van het project en vertelt ze graag waar ze in haar dagelijkse werk mee te maken krijgt.

Oktober is bij Litecad de maand van de duurzaamheid. In dit kader delen we de komende weken interviews met een aantal collega's die aan duurzaamheidsprojecten werken. Lees hieronder het interview met Brenda:

“Een goede samenwerking tussen de gemeente, de aannemers en WarmtelinQ is van belang om tot het eindresultaat te komen. Daarom ben ik veel in gesprek en overleg met diverse stakeholders zoals de gemeente, de omwonenden en de diverse bedrijven binnen het gebied van de werkstrook. Om verbinding te houden met de omgeving is communicatie enorm belangrijk. En die communicatie gaat over zaken als bijvoorbeeld de planning, de verwachte overlast en het soort overlast. En uiteraard communiceren we wat we eraan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Om het gesprek  aan te gaan organiseren we onder andere bewonersbijeenkomsten waarbij ook gemeente en aannemer worden uitgenodigd. Of we organiseren speciale buurtevenementen zodat omwonenden mee kunnen kijken bij de werkzaamheden als bijvoorbeeld een HDD-boring. Dit zijn imposante werkzaamheden waarbij de omwonenden op gepaste afstand op een uitkijkpunt kunnen zien hoe z’n boring gaat.  

Het leukste in mijn werk vind ik om mijn enthousiasme over te dragen naar de omgeving. De  omwonenden ervaren last van de werkzaamheden. Het is dan mooi om te laten zien wat het einddoel is van het project en daarmee respect en begrip te creëren voor de werkzaamheden. Mensen meekrijgen en het negatieve omzetten naar positiviteit! Met geduld en een luisterend oor kom je een heel eind. Door met mensen in gesprek te gaan kan je echt een andere mindset creëren.

Daarbij vind ik het interessant om van dichtbij te kunnen zien welke technieken er gebruikt worden om tot het einddoel te komen.

De afwisseling in mijn werkzaamheden ervaar ik als zeer prettig;  het ene moment zit ik met de gemeente aan de tafel en andere moment sta ik met mijn laarzen in de blubber.

Ondertussen heb ik tien jaar ervaring als omgevingsmanager en sinds ik op dit project werk merk ik dat het onderwerp duurzaamheid steeds meer bij mij gaat leven. Duurzaamheid is de toekomst en doordat ik er in mijn werk steeds bewust mee bezig ben, beweegt me dit om ook privé stappen hierin te zetten door bijvoorbeeld veel zorgvuldiger dan in het verleden het afval te scheiden. De interesse is nu getriggerd, als ik het woord duurzaamheid hoor in de media ben ik nu veel meer geneigd om dit item te beluisteren of te bekijken!’’

Nederland werkt aan een duurzame toekomst. Met minder CO2-uitstoot en minder aardgas. Daarom legt Gasunie WarmtelinQ aan: de regionale hoofdtransportleiding door Zuid-Holland. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen.

Op verschillende plekken worden zogenoemde T-stukken aangebracht in de leiding. Dat zijn punten waar in de toekomst lokale warmtedistributienetten op kunnen worden aangesloten.

WarmtelinQ zorgt ervoor dat restwarmte die nu wordt geloosd, nuttig gebruikt kan worden. Die restwarmte is bijvoorbeeld afkomstig van industrieën en afvalverbranding. In de toekomst worden ook andere duurzame warmtebronnen aangesloten op WarmtelinQ, mits ze aan de technische eisen voldoen. Bijvoorbeeld warmte uit water, uit de bodem of uit andere duurzame bronnen.

WarmtelinQ bestaat uit een aanvoer- en retourleiding. De aanvoerleiding voert de warmte naar de warmtedistributienetten. De retourleiding brengt het (afgekoelde) water weer terug naar de warmtebron waar het vandaan komt. Daar wordt het opnieuw opgewarmd en gaat het terug de aanvoerleiding in. Het water moet over een grote afstand getransporteerd worden. Daarom wordt in Delft een pompstation gebouwd om voldoende druk in de leidingen te houden.

Bron: https://www.warmtelinq.nl/