Nieuws & Blogs

Wandelend leren van elkaar!

Datum: 17-11-2021

De studenten van de opleiding Projectmanagement voor Engineers werden op de tweede lesdag uit wandelen gestuurd. Opdracht was om elkaar te interviewen en vervolgens aan de groep terug te koppelen wat de ander had verteld. Essentie van deze opdracht: luisteren naar wat de ander zegt, doorvragen wat er precies bedoeld wordt. Als het om een project gaat is het heel belangrijk goed te weten wat de opdrachtgever wil, wat de projecteisen zijn, hoe vaak er gerapporteerd moet worden, waar een rapportage aan moet voldoen etc. etc. En die informatie krijgt een projectleider alleen als hij luistert én doorvraagt zodat opdrachtgever en projectleider vanuit dezelfde uitgangspunten werken. Uit het leven gegrepen dus!
 
Deze post-HBO opleiding wordt verzorgd door de Hogeschool Utrecht en gefaciliteerd door Litecad. De lessen vinden plaats in Hoogeveen. Ook geïnteresseerd in deze opleiding? Neem contact op via 0528-220021 / info@litecad.nl